Center for Psykiatri og Handicap

 

Det er Center Psykiatri og Handicaps hovedformål, atstøtte borgeren med at lykkes i livet på egne præmisser arbejde med borgerens medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere yde kompetent støtte og vejledning til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer
Støtte og vejledning kan finde sted i borgerens eget hjem, på botilbud, aktivitets- og samværstilbud, og kan være af både kortere og længere varighed

Center Psykiatri og Handicap varetager opgaver inden for Politikområde 6 - Psykiatri og handicap.

 

Driftsopgaver i Center for Psykiatri og Handicap

  • Botilbud
  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Socialpsykiatri
  • Støtte - og vejledning
  • Beskæftigelse på særlige vilkår
  • Myndigheds- og administrationsopgaver, herunder udviklingsopgaver:
  • Myndighedsopgaver jf. Serviceloven
  • Tilsyn, BPA og IBB
  • Udviklingsopgaver samt tværgående og administrative opgaver knyttet til centrets kerneopgaver der ikke ligger i de tværgående støttecentre
Button Text

Velkommen til Center for Psykiatri og Handicap

Film der præsenterer centret er på vej

Projekter og cases