Center for Børn og Familie

 

​​​​Centrets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Hovedmålet er at sikre alle børn og unge det gode børneliv, med en god start på livet. Jo tidligere behovet for særlig støtte identificeres, jo hurtigere sker forebyggelsen.

Centret består af 10 enheder med hver sin leder direkte under centerchefen. Under enheden Dagtilbud er der desuden 21 enheder ledet af faglige pædagogiske ledere. 

 

Driftsopgaver i Center for Børn og Familie

 • Myndighedsopgaver jf. serviceloven under 18 ar (med enkelte undtagelser)
 • Myndighedsbehandling herunder bevilling af tilbud og controlling
  Tilsyn med dagtilbud på Bornholm og øvrige lovfæstede opgaver for børn og unge under 18 år indenfor rammerne af driftsopgaverne
 • Tilbud til børn og unge med særlige behov (Børne- og Familiehuset, Ungehuset, Familiebehandlere, Socialpsykologer)
 • PPR
 • Sundhedspleje
 • Specialpædagogisk korps
 • Aflastningstilbud til børn og voksne
 • Døgntilbud til børn
 • Skole-dagtilbud-rådgivere
 • Pladsanvisning
 • Dagtilbud til børn (dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner, børnehaver, specialbørnehave)

Velkommen til Center for Børn og Familie

Se eller gense oplægget fra Børn og Familie og Det Gule Team, fra besøgsdagen på Landemærket onsdag d. 15. november 2023

Slides fra oplæg på Landemærket

 

Oplæg fra Det Gule Team