én indgang til efter- og videreuddannelser på Bornholm

Uddannelse Bornholm repræsenterer et bredt samarbejde mellem fire forskellige uddannelsesinstitutioner og Bornholms Regionskommune, der sammen vil skabe en høj tilgængelighed af efter- og videreuddannelser på Bornholm:


 Campus Bornholm
 Københavns Professionshøjskole
 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 Cphbusiness

Bornholms Regionskommune (uddannelser på Bornholm)


Uddannelse Bornholm er én samlet indgang til viden om efter- og videreuddannelser, projekter og samarbejder med studerende på de fire uddannelsesinstitutioner. Uddannelse Bornholm tager udgangspunkt i Bornholms uddannelsesstrategi.

 Læs Bornholms uddannelsesstrategi her

NYHEDER FRA


UDDANNELSESINSTITUTIONERNE

HVORFOR


UDDANNELSE BORNHOLM? 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tilbyder uddannelse i unikke og spritnye rammer. Læs mere her 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tilbyder efter- og videre-uddannelse indenfor social- og sundheds- området. Der udbydes AMU kurser og planlægges gerne særlige forløbefter behov. 

Læs mere her 

Lederuddannelse på Bornholm  Vil du stå stærkere i dit job som leder? Så har du nu muligheden for at tage en fuld akademiuddannelse i ledelse på Cphbusiness med opstart d. 13. januar 2022.

Underviser: Mads Akselbo Holm, tidligere direktør for Folkemødet. 

Læs mere her 

Hvorfor efter- og videreuddannelse? Mød samarbejdspartnerne bag uddannelse Bornholm. 

Se flere videoer af samarbejdspartnerne bag Uddannelse Bornholm her 

Kontakt Uddannelse Bornholm - Én indgang til efter- og videreuddannelse på Bornholm

Vil du høre mere om uddannelsesmuligheder eller andre samarbejder?
Kontakt: info@uddannelsebornholm.dk, tlf. nr.: 30 65 02 35

Samarbejde med en praktikant

I alle fuldtidsuddannelser indgår et obligatorisk praktik-ophold i en virksomhed. Med en praktikant er der mulighed for at få en medarbejder, der kan hjælpe med de daglige arbejdsopgaver og løse konkrete problemstillinger.

Læs mere her 

Lad din virksomhed være case for studerende
Et samarbejde med studerende kan give et nyt indspark til problematikker i din virksomhed. Kontakt Uddannelse Bornholm for samarbejdsmuligheder.