én indgang til efter- og videreuddannelser på Bornholm

Uddannelse Bornholm repræsenterer et bredt samarbejde mellem fire forskellige uddannelsesinstitutioner og Bornholms Regionskommune, der sammen vil skabe en høj tilgængelighed af efter- og videreuddannelser på Bornholm:


 Campus Bornholm
 Københavns Professionshøjskole
 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 Cphbusiness

Bornholms Regionskommune (uddannelser på Bornholm)


Uddannelse Bornholm er én samlet indgang til viden om efter- og videreuddannelser, projekter og samarbejder med studerende på de fire uddannelsesinstitutioner. Uddannelse Bornholm tager udgangspunkt i Bornholms uddannelsesstrategi.

 Læs Bornholms uddannelsesstrategi her

NYHEDER FRA

UDDANNELSESINSTITUTIONERNE

Et anderledes valg

Lukas er 17 år og er netop startet på Datamatikeruddannelsen på Cphbusiness i Rønne, selvom han er fra Lyngby. Lukas var Dagens Navn i Bornholms Tidende mandag d. 16. november 2020. Læs om Lukas ved at trykke på billedet eller her  

Se Lukas i Mellem os på Tv2 Bornholm her 

Cphbusiness tilbyder kommunikation i praksis 

til dig, som vil blive bedre til at formidle dine budskaber til forskellige modtagere og blive kvalificeret til at løse praktiske kommunikationsopgaver.

Læs mere her 

Cphbusiness tilbyder forandringsledelse som fag for dig som vil lære at understøtte en virksomheds medarbejdere og ledere i at skabe medejerskab og motivation.

Læs mere her

Københavns Professonshøjskole tilbyder en hel diplomuddannelse i ledelse online, med samme høje faglighed som klassisk undervisning. 

Læs mere her 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tilbyder efter- og videre-uddannelse indenfor social- og sundheds- området. Der udbydes AMU kurser og planlægges gerne særlige forløbefter behov. 

Læs mere her 

Projektledelse fra Cphbusiness er for dig, som ønsker at få konkrete værktøjer til at lede både mindre og mellemstore projekter. 

Læs mere her

Med en videreuddannelse på Københavns Professions-højskole får du nye kompetencer og styrker din faglighed.
Læs mere her 

Lederuddannelse på Bornholm. Fra sommeren 2021 vil det være muligt at tage en lederuddannelse på Bornholm. Uddannelsen er rettet mod nuværende og kommende ledere og klæder dig på, så du kan varetage forskelligartede ledelsesopgaver og stå endnu stærkere som leder. Læs mere om Akademiuddannelsen i ledelse her 

HVORFOR


UDDANNELSE BORNHOLM? 

Hvorfor efter- og videreuddannelse? Mød samarbejdspartnerne bag uddannelse Bornholm. 

Se flere videoer af samarbejdspartnerne bag Uddannelse Bornholm her 

Kontakt Uddannelse Bornholm - Én indgang til efter- og videreuddannelse på Bornholm

Vil du høre mere om uddannelsesmuligheder eller andre samarbejder?
Kontakt: info@uddannelsebornholm.dk, tlf. nr.: 30 65 02 35

Samarbejde med en praktikant

I alle fuldtidsuddannelser indgår et obligatorisk praktik-ophold i en virksomhed. Med en praktikant er der mulighed for at få en medarbejder, der kan hjælpe med de daglige arbejdsopgaver og løse konkrete problemstillinger.

Læs mere 

Lad din virksomhed være case for studerende
Et samarbejde med studerende kan give et nyt indspark til problematikker i din virksomhed. Kontakt Uddannelse Bornholm for samarbejdsmuligheder.