én indgang til efter- og videreuddannelser på Bornholm

Uddannelse Bornholm repræsenterer et bredt samarbejde mellem fire forskellige uddannelsesinstitutioner og Bornholms Regionskommune, der sammen vil skabe en høj tilgængelighed af efter- og videreuddannelser på Bornholm:


 Campus Bornholm
 Københavns Professionshøjskole
 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
 Cphbusiness

Bornholms Regionskommune (uddannelser på Bornholm)


Uddannelse Bornholm er én samlet indgang til viden om efter- og videreuddannelser, projekter og samarbejder med studerende på de fire uddannelsesinstitutioner. Uddannelse Bornholm tager udgangspunkt i Bornholms uddannelsesstrategi.

 Læs Bornholms uddannelsesstrategi her

NYHEDER FRA

UDDANNELSESINSTITUTIONERNE

Med en videreuddannelse Københavns Professionshøjskole får du nye kompetencer og styrker din faglighed.

Læs mere her 

Vil du lære at understøtte en virksomheds med-
arbejdere og ledere i at skabe medejerskab og motivation, så er faget forandringsledelse fra cphbusiness noget for dig.

Læs mere her

Kunne du tænke dig at få konkrete værktøjer til at lede både mindre og mellemstore projekter? Så er projektledelse fra cphbusiness noget for dig.

Læs mere her

Københavns Professonshøjskole tilbyder en hel diplomuddannelse i ledelse online, med samme høje faglighed som klassisk undervisning. 

Læs mere her 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tilbyder efter- og videre-uddannelse indenfor social- og sundheds- området. Der udbydes AMU kurser og planlægges gerne særlige forløbefter behov. 

Læs mere her 

HVORFOR


UDDANNELSE BORNHOLM? 

Hvorfor efter- og videreuddannelse? Mød samarbejdspartnerne bag uddannelse Bornholm. 

Se flere videoer af samarbejdspartnerne bag Uddannelse Bornholm her 

Kontakt Uddannelse Bornholm - Én indgang til efter- og videreuddannelse på Bornholm

Vil du høre mere om uddannelsesmuligheder eller andre samarbejder?
Kontakt: info@uddannelsebornholm.dk, tlf. nr.: 30 65 02 35

Samarbejde med en praktikant

I alle fuldtidsuddannelser indgår et obligatorisk praktik-ophold i en virksomhed. Med en praktikant er der mulighed for at få en medarbejder, der kan hjælpe med de daglige arbejdsopgaver og løse konkrete problemstillinger.

Læs mere 

Lad din virksomhed være case for studerende
Et samarbejde med studerende kan give et nyt indspark til problematikker i din virksomhed. Kontakt Uddannelse Bornholm for samarbejdsmuligheder.