én indgang til efter- og videreuddannelser på Bornholm

Driftsgruppen består af 


Bornholms sundheds- og Sygeplejeskole

Maiken Ager Zeuthen, Uddannelsesleder EUD (SOSU/PAU)

Bonnie Gudbergsen, Uddannelsesleder Videregående uddannelse (Sygeplejerskeuddannelsen)

Cphbusiness
Marie Anker, Udviklingschef

Campus Bornholm
Henrik Juul Pedersen, Chefkonsulent, Projektleder

Bornholms Regionskommune
Bjørn Haslund-Gjerrild, Specialkonsulent, CJUR

Københavns Professionshøjskole
Rasmus Kjær, Videreuddannelsesleder

HVORFOR UDDANNELSEBORNHOLM?

Hvorfor efter- og videreuddannelse? Mød samarbejdspartnerne bag uddannelse Bornholm. 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Bornholms Regionskommune

Campus Bornholm

cphbusiness

Københavns Professions Højskole

Uddannelse Bornholm

(IKKE TILGÆNGELIGT)