Center for Sundhed og Forebyggelse

 

Center Sundhed ­og Forebyggelse - i daglig tale kaldet Sundhed - er bornholmernes indgang til sundhedsvæsnet og centerets hovedformål er at skabe sammenhæng mellem de kommunale og regionale sundhedstilbud.

I centeret løftes en lang række af de kommunale myndigheds- og driftsopgaver indenfor sundhedsområdet, fra forebyggelse og sundhedsfremme, til sygepleje, genoptræning, kompenserende indsatser og behandling. Desuden har centeret initiativpligten til at understøtte, udvikle og kvalificere de kommunale indsatser på tværs i kommunen i forhold til det nære sundhedsvæsen.

Velkommen til Center for Sundhed og Forebyggelse

Film der præsenterer centret er på vej

Film er på vej