AKTUELLE KURSER OG UDDANNELSER

Her kan du finde aktuelle kurser og uddannelser, som udbydes på Bornholm.

DIPLOMMODULET MØDET MED DEN SINDSLIDENDE

Mødet med den sindslidende er på 5 ECTS og en del af diplomuddannelsen i psykiatri. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt. På modulet vil du arbejde med og styrke dine kommunikationsfærdigheder i samarbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder. Sammenlagt vil modulet styrke dine kompetencer til at analysere, vurdere og formidle mulighederne for personer med psykiske vanskeligheder. - Københavns Professions Højskole

Tilmeldingsfrit senest d. 15. januar 2024. 

Læs mere og tilmeld dig Diplomuddannelse: Mødet med den sindslidende

PRAKTIKVEJLEDER TIL PÆDAGOGUDDANNELSEN

Praktikvejledning er et modul på den Pædagogiske diplomuddannelse på 10 ECTS point. Uddannelsen udbydes af Københavns Professions Højskole ekstraordinært på Bornholm i foråret 2024. Med afsæt i dine egne erfaringer og praktikstedets praksis, arbejder du på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der gør dig i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode.  Når du har gennemført modulet, kan du kalde dig selv praktikvejleder. Tilmeldingsfrit senest d. 15. november 2023. - Københavns Professions Højskole

Læs mere og tilmeld dig Praktikvejleder til pædagoguddanelsen

AMU-KURSER

PUP Modul 4 - Behandlingskrævende børn og unge i plejefamilien (4 AMU-kurser)

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder den toårige uddannelse Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilie til plejefamilier på Bornholm. Modul 4 udbydes med start i september 2023. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Læs mere og tilmeld dig PUP Modul 4

PROJEKT OG KVALITETSUDVIKLING I SUNDHEDSVÆSENET

Du opnår kompetencer i at indgå i et konkret kvalitetsudviklingsarbejde f.eks. med fokus på nye teknologier, arbejdsgange eller screeningsværktøjer, der kan forbedre praksis og de specifikke indsatsområder I arbejder med i din praksis. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Læs mere og tilmeld dig Projekt og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

NEUROPÆDAGOGIK SOM REDSKAB I PÆDAGOGISK ARBEJDE

Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Læs mere og tilmeld dig Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

Få en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver et stærkt fundament at stå på som leder. 13 dages AMU-kurser i perioden fra d. 20. februar til d. 8. maj 2024 - Campus Bornholm. 
Læs mere Den grundlæggende lederuddannelse PDF

RENGØRINGSTEKNIKER PÅ 11 UGER

Har du 2 års relevant erhvervserfaring og er du 25 år, har du mulighed for at tage rengøringstekniker-uddannelsen på 11 uger fra d. 8. januar 2024 - Campus Bornholm.

Læs mere Rengøringsteknikker

ANDRE KURSER

Grundlæggende IT til dig, som gerne vil opkvalificeres inden for IT-området.
Jobcenter Bornholm tilbyder i samarbejde med Campus Bornholm et 2 ugers grundlæggende IT-forløb til de borgere, som ikke har kendskab svarende til IT på brugerniveau. Læs mere IT på brugerniveau

 

Excel og regnskabskurser. Vil du arbejde med regnskab, eller gør du det allerede og har du brug for opkvalificering?  4 uger med excel og regnskabskurser skræddersyet til dig - Campus Bornholm. 

Læs mere Regnskabskurser PDF

HVORFOR UDDANNELSE BORNHOLM?

Uddannelse Bornholm repræsenterer et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på Bornholm og Bornholms Regionskommune, der sammen vil skabe en høj tilgængelighed af efter- og videreuddannelser:

Kontakt Uddannelse Bornholm - Én indgang til efter- og videreuddannelse på Bornholm

Vil du høre mere om uddannelsesmuligheder eller andre samarbejder?

Kontakt: uddannelse@brk.dk

Samarbejde med en praktikant

I alle fuldtidsuddannelser indgår et obligatorisk praktik-ophold i en virksomhed. Med en praktikant er der mulighed for at få en medarbejder, der kan hjælpe med de daglige arbejdsopgaver og løse konkrete problemstillinger Serviceøkonom i praktik PDF

Lad din virksomhed være case for studerende
Et samarbejde med studerende kan give et nyt indspark til problematikker i din virksomhed. Kontakt Uddannelse Bornholm for samarbejdsmuligheder. Læs om hvilke projekter og cases der tilbydes i BRK på BRK som praktiksted