AKTUELLE KURSER OG UDDANNELSER

Her kan du finde aktuelle kurser og uddannelser, som udbydes på Bornholm.

DIPLOMMODULET MØDET MED DEN SINDSLIDENDE

Mødet med den sindslidende er på 5 ECTS og en del af diplomuddannelsen i psykiatri. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt. På modulet vil du arbejde med og styrke dine kommunikationsfærdigheder i samarbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder. - Københavns Professions Højskole

Tilmeldingsfrit senest d. 15. januar 2024. 

Læs mere og tilmeld dig Diplomuddannelse: Mødet med den sindslidende

PRAKTIKVEJLEDER TIL PÆDAGOGUDDANNELSEN

Praktikvejledning er et modul på den Pædagogiske diplomuddannelse på 10 ECTS point. Med afsæt i dine egne erfaringer og praktikstedets praksis, arbejder du på modulet med vejledningsfaglige, læringsteoretiske og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, der gør dig i stand til at varetage opgaven som praktikvejleder i den pædagogstuderendes praktikuddannelsesperiode. - Københavns Professions Højskole

Læs mere og tilmeld dig:

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

Få en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver et stærkt fundament at stå på som leder. 13 dages AMU-kurser i perioden fra d. 20. februar til d. 8. maj 2024 - Campus Bornholm. 
Læs mere Den grundlæggende lederuddannelse PDF

ORGANISATION OG ARBEJDSPSYKOLOGI

Du vil på kurset organisation og arbejdspsykologi få kompetencer og praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering og kultur. Bliv klogere på motivation, trivsel og arbejdsmiljø, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for de områder. Holdstart den 5. marts 2024. Fem undervisningsgange, alle på Bornholm.

Læs mere og tilmeld dig Organisation og arbejdspsykologi her

RENGØRINGSTEKNIKER PÅ 11 UGER

Har du 2 års relevant erhvervserfaring og er du 25 år, har du mulighed for at tage rengøringstekniker-uddannelsen på 11 uger fra d. 8. januar 2024 - Campus Bornholm.

Læs mere Rengøringsteknikker

ANDRE KURSER

GRUNDLÆGGENDE FAGLIG REGNING

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning, opnår at anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere og kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning. Se mere om kurset her 
Afholdes 2 dage : d. 13 og 14 marts. Tilmeldingsfristen er 29/2 -24 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

 

FARMAKOLOGI I SOMATIKKEN
Deltagerne lærer at varetage medicinadmini-stration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og far-makokinetik således, at du kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner. Se mere om kurset her

Afholdes over 5 dage : D. 18 + 19 marts og 3,4,5 april 2024. Tilmeldingsfristen er 1/3 -24 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

 

GRUNDLÆGGENDE IT

Grundlæggende IT til dig, som gerne vil opkvalificeres inden for IT-området.
Jobcenter Bornholm tilbyder i samarbejde med Campus Bornholm et 2 ugers grundlæggende IT-forløb til de borgere, som ikke har kendskab svarende til IT på brugerniveau. Læs mere IT på brugerniveau

 

EXCEL OG REGNSKABSKURSER
Vil du arbejde med regnskab, eller gør du det allerede og har du brug for opkvalificering?  4 uger med excel og regnskabskurser skræddersyet til dig - Campus Bornholm. 

Læs mere Regnskabskurser PDF

 

PUP MODUL 1
Professionshøjskolernes Uddannelse for Pleje-familie (PUP) starter op igen i 2024. Uddan-nelsen består af i alt 4 moduler med hver en række AMU-kurser.
Se mere om modulerne og datoer her

Tilmeldingsfristen er åben helt frem til slut maj

LEDELSE I  PRAKSIS

På kurset ledelse i praksis får du styrket dine ledelsesmæssige kompetencer, og vi klæder dig på til at kunne vurdere, hvilke af fagets redskaber der er relevante at bruge i konkrete ledelsessituationer.

Holdstart den 22. februar 2024. Seks undervisningsgange, alle på Bornholm - Cph business

Hør en underviser fortælle om kurset her

Læs mere og tilmeld dig Ledelse i praksis her

DIPLOM I LEDELSE

Det er nu muligt at tilmelde sig første modul i Diplom i ledelse på Campus Bornholm. Modulet fokuserer på dig som menneske koblet med den ledelsesopgave, som du er sat til at forvalte og udføre. Det overordnede mål er at styrke dine evner til at udøve refleksivt og professionelt lederskab inden for rammerne af din organisatoriske kontekst. Uddannelsen starter op i uge 8. - Københavns Professionshøjskole. 

Læs mere og tilmeld dig Diplom i ledelse her

PROJEKTLEDELSE

På kurset projektledelse får du kompetencer til at lede og styre projekter igennem hele processen, så du og din organisation kan realisere nye idéer og udviklingstiltag.

Holdstart den 29. februar 2024. Seks undervisningsgange, alle på Bornholm - Cph business

Hør en kursist fortælle om kurset her

Læs mere og tilmeld dig Projektledelse her

ESG-rapportering til september 2024

ESG-rapportering og bæredygtighedsrapportering er vigtigere end nogensinde før. Står du overfor at skulle tage ansvar for din virksomheds ESG-rapportering? Så er dette kursus nærmest uundværligt for dig. Cph business
Læs mere om ESG-rapportering her

HVORFOR UDDANNELSE BORNHOLM?

Uddannelse Bornholm repræsenterer et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på Bornholm og Bornholms Regionskommune, der sammen vil skabe en høj tilgængelighed af efter- og videreuddannelser:

Kontakt Uddannelse Bornholm - Én indgang til efter- og videreuddannelse på Bornholm

Vil du høre mere om uddannelsesmuligheder eller andre samarbejder?

Kontakt: uddannelse@brk.dk

Samarbejde med en praktikant

I alle fuldtidsuddannelser indgår et obligatorisk praktik-ophold i en virksomhed. Med en praktikant er der mulighed for at få en medarbejder, der kan hjælpe med de daglige arbejdsopgaver og løse konkrete problemstillinger Serviceøkonom i praktik PDF

Lad din virksomhed være case for studerende
Et samarbejde med studerende kan give et nyt indspark til problematikker i din virksomhed. Kontakt Uddannelse Bornholm for samarbejdsmuligheder. Læs om hvilke projekter og cases der tilbydes i BRK på BRK som praktiksted