AKTUELLE KURSER OG UDDANNELSER

Her kan du finde aktuelle kurser og uddannelser, som udbydes på Bornholm.

OPLÆRINGSVEJLEDER

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af de daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Der er tilmeldingsfrist d. 6/10 2024 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. 

Læs mere og tilmeld dig her

 

PUP MODUL 1
Professionshøjskolernes Uddannelse for Pleje-familie (PUP) starter op igen i 2024. Uddan-nelsen består af i alt 4 moduler med hver en række AMU-kurser.
Se mere ommodulerne og datoer her

Tilmeldingsfristen er åben helt frem til slut maj

ANDRE KURSER

RENGØRINGSTEKNIKER PÅ 11 UGER

Har du 2 års relevant erhvervserfaring og er du 25 år, har du mulighed for at tage rengøringstekniker-uddannelsen på 11 uger fra d. 8. januar 2024 - Campus Bornholm.

Læs mere Rengøringsteknikker

EXCEL OG REGNSKABSKURSER
Vil du arbejde med regnskab, eller gør du det allerede og har du brug for opkvalificering?  4 uger med excel og regnskabskurser skræddersyet til dig - Campus Bornholm. 

Læs mere Regnskabskurser PDF

GRUNDLÆGGENDE FAGLIG REGNING

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning, opnår at anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere og kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning. Se mere om kurset her 
Afholdes 2 dage : d. 13 og 14 marts. Tilmeldingsfristen er 29/2 -24 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

 

FARMAKOLOGI I SOMATIKKEN
Deltagerne lærer at varetage medicinadmini-stration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og far-makokinetik således, at du kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner. Se mere om kurset her

Afholdes over 5 dage : D. 18. + 19. marts og 3,4,5 april 2024. Tilmeldingsfristen er 1/3 -24 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

 

GRUNDLÆGGENDE IT

Grundlæggende IT til dig, som gerne vil opkvalificeres inden for IT-området.
Jobcenter Bornholm tilbyder i samarbejde med Campus Bornholm et 2 ugers grundlæggende IT-forløb til de borgere, som ikke har kendskab svarende til IT på brugerniveau. Læs mere IT på brugerniveau

 

DIPLOM I LEDELSE

Det er nu muligt at tilmelde sig første modul i Diplom i ledelse på Campus Bornholm. Modulet fokuserer på dig som menneske koblet med den ledelsesopgave, som du er sat til at forvalte og udføre. Det overordnede mål er at styrke dine evner til at udøve refleksivt og professionelt lederskab inden for rammerne af din organisatoriske kontekst. Uddannelsen starter op i uge 8. - Københavns Professionshøjskole. 

Læs mere og tilmeld dig Diplom i ledelse her

DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

Få en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver et stærkt fundament at stå på som leder. 13 dages AMU-kurser i perioden fra d. 20. februar til d. 8. maj 2024 - Campus Bornholm. 
Læs mere Den grundlæggende lederuddannelse PDF

ESG-rapportering til september 2024

ESG-rapportering og bæredygtighedsrapportering er vigtigere end nogensinde før. Står du overfor at skulle tage ansvar for din virksomheds ESG-rapportering? Så er dette kursus nærmest uundværligt for dig. Cph business
Læs mere om ESG-rapportering her

HVORFOR UDDANNELSE BORNHOLM?

Uddannelse Bornholm repræsenterer et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne på Bornholm og Bornholms Regionskommune, der sammen vil skabe en høj tilgængelighed af efter- og videreuddannelser:

Kontakt Uddannelse Bornholm - Én indgang til efter- og videreuddannelse på Bornholm

Vil du høre mere om uddannelsesmuligheder eller andre samarbejder?

Kontakt: uddannelse@brk.dk

Samarbejde med en praktikant

I alle fuldtidsuddannelser indgår et obligatorisk praktik-ophold i en virksomhed. Med en praktikant er der mulighed for at få en medarbejder, der kan hjælpe med de daglige arbejdsopgaver og løse konkrete problemstillinger Serviceøkonom i praktik PDF

Lad din virksomhed være case for studerende
Et samarbejde med studerende kan give et nyt indspark til problematikker i din virksomhed. Kontakt Uddannelse Bornholm for samarbejdsmuligheder. Læs om hvilke projekter og cases der tilbydes i BRK på BRK som praktiksted