én indgang til efter- og videreuddannelser på Bornholm

HVORFOR UDDANNELSEBORNHOLM?

Hvorfor efter- og videreuddannelse? Mød samarbejdspartnerne bag uddannelse Bornholm. 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Bornholms Regionskommune

Campus Bornholm

cphbusiness

Københavns Professions Højskole

Uddannelse Bornholm